Naše autorské kurzy

Naše autorské kurzy sú unikátne tým, že poskytujú účastníkom možnosť v bezpečnom prostredí vyjsť z komfortnej zóny a zažiť intenzívnu sebaskúsenosť v téme, ktorá je pre nich aktuálna a hľadajú spôsob a cestu ku zmene svojho postoja, vnímania alebo správania. Autori našich kurzov vždy namiešajú vyváženú kombináciu mudrovačiek, zážitku a emócií, ktoré sú často podfarbené príbehom, podporujúcim danú tému tak, aby mohli účastníci nadobudnuté schopnosti, čo najlepšie využívať vo svojom reálnom živote. Emócie spojené so zážitkom umocnia výraznejší prenos poznatku do praxe.

Autorské zážitkové kurzy môžu byť realizované na rôzne témy ako je osobnosť, tímová spolupráca, dôvera, leadership a podobne. Takéto typy kurzov sú veľmi výrazne interaktívne a angažujúce účastníkov. Všeobecne v našich kurzoch využívame pestré metódy ako sú hry, simulácie a diskusie. Formát autorských kurzov o to viac pracuje so spomínanými metódami v súlade s aktuálnou témou a kontextom. Cieľom je aby si účastníci takéhoto rozvoja mali možnosť, čo najlepšie uchopiť, pochopiť poznatky a uvedomenia a boli schopní prakticky ich premietnuť do svojho života a praxe.

Referencie