KOUČING

Koučing

Už dávno to neplatí. Slovo kouč sa spájalo a používalo v súvislosti so športom. Trénovanie, posilňovanie, zlepšovanie, hľadanie kvalít, zefektívňovanie, zdokonaľovanie už nie je iba doménou športovcov a ich fyzických daností. Vplyvom rôznych spoločenských a duchovných smerov, rastúcimi nárokmi na zamestnancov a zamestnávateľov, vplyvom zmien v obchode, službách či v marketingu sa postupne vykreovalo koučovanie mäkkých zručností „nešportovcov“, teda nás všetkých.

Prečo?

Baví nás byť pri posúvaní hraníc a zvyšovaní osobného potenciálu. Sprevádzame tých, ktorú chcú rásť a pracovať na svojom rozvoji. Sme nápomocní pri zvedomovaní si vlastných kvalít a ponúkame možnosti ich rozvíjať. Sme za a podporujeme celoživotné vzdelávanie a celoživotný rozvoj zručností.

Čo?

Koučing nie určený len pre manažérov, vrcholových pracovníkov a lídrov. Je vhodným prostriedkom pre každého, kto zameriava svoju energiu a cestu smerom do budúcnosti a chce od svojho života viac. Sme tu pre jednotlivcom, skupiny, páry. Sprevádzame každého, kto chce na sebe pracovať. Nezáleží v akých profesionálnych oblastiach pôsobíte, aké pracovné či životné roly zastávate a v akých etapách života sa nachádzate. Sme tu pre Vás. V akých téma a oblastiach si s nami môžete zakoučovať: Business koučing, live koućing

Koučing
Koučing

Ako?

Pracujeme s cieľom. Cieľ koučingu je rozvoj definovanej zručnosti či vlastnosti. Pri dosahovaní svojho cieľa pracuje a rozvíjate samých seba. Kouč je partner v rozhovore. Kouč nehodnotí, nerozhoduje, nepoučuje, neposudzuje, nemudruje. Kouč sa cielene pýta a aktívne počúva. Upriamuje pozornosť dopredu. Na to, čo bude, čo sa stane, aké sú možnosti, čo sa zmení. Stavia na potenciály, ktorý už partner má a zväčšuje ho.

Prečo práve naši kouči:

  • Sme skúsení a k svojmu partnerovi v rámci koučingu pristupujú rešpektujúco
  • oznáme a využívame rôzne prístupy a tak sa dokážeme prispôsobiť potrebe partnera
  • Spolu máme od koučovaných viac ako 1300 hodín
  • Dokonale poznáme business prostredie nebojíme sa koučing aj odmietnuť prípadne zastaviť ak ideme neužitočným smerom
  • Máme skúsenosti s koučingom na úrovni od CEO, cez rôzne iné úrovne manažmentu BOARD, B-1, B-2, majitelia menších / strených podnikov či bežných ľudia ktorý si so sebou priniesli súkromné témy
  • Poznáme množstvo koučov a ak by sme spolu nenašli vhodného kouča v našom tíme, vieme Vás prepojiť na ďalších skúsených a kvalitných koučov
Spoločne Vám pomáhame rásťNechávame Vás zažiť

INDIVIDUÁLNY KOUČING

ODOMKNITE SVOJ POTENCIÁL
Koučing

TÍMOVÝ KOUČING

ŽIADNE PREKVAPENIE PRE TÍM, ŽIADNE PREKVAPENIE ORE LÍDRA
Koučing
3000 + ÚČASTNÍKOV WORKSHOPOV
100 + Projektov
80 + Počet rokov praxe našich lektorov v korporátnom prostredí
25 + Metódy a prístupy z ktorých vytvárame naše know.how

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Spokojní zákazníci