Hodvábna cesta

HODVÁBNA CESTA

Dlhodobý ucelený rozvojový program pre predajné kanály spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. Zážitkový program zabalený do tematického príbehu ktorý sa linul celým rozvojom a postupne pri jednotlivých témach oslovoval kompetencie (zručnosti) dôležité pri kontakte s klientom či už v obsluhe alebo pri predaji.

Čo všetko sme pri tvorbe programu brali do úvahy:

 • Princípy kvality predaja aj obsluhy vs. vízia CX spoločnosti
 • Nadefinované pravítka a už existujúce hodnotenia
 • Zručnosti a kompetencie ktoré nám z princípov a pravítka vypadli ako nevyhnutné
 • Postoje a naladenie siete
 • Negatívna spätná väzba na už zrealizované vzdelávania počas minulých rokov
 • Požiadavky siete a individuálne špecifikácie jednotlivých kanálov
 • Možnosti a obmedzenia siete

Prečo sme sa inšpirovali hodvábnou cestou ?

Ten prozaický dôvod
 • Inšpirovala nás vytrvalosť a fakt že keď sa chce tak to prináša výsledok
 • Príbeh odvahy, skúšať nové veci a hľadať potenciál
 • História nám ukázala že budovanie dobrých obchodných vzťahov je kľúč k úspechu
 • Že dobrá povesť a meno sa ľahko rozšíri a je žiadané
 • Sila nie je v tovare ani v značke... je v jednotlivcoch ktorý ju vytvárajú

Ten prozaický dôvod
 • Inšpiroval nás najväčší obchodník na svete
 • Chceme túto aktivitu odlíšiť od ostatných a spraviť ju jedinečnou a atraktívnejšou
 • Vďaka príbehu sa jednotlivé aktivity dlhšie pamätajú a rýchlejšie aplikujú

Realizácia projektu 2021
Celkovo projekt zasiahol cca 130 účastníkov

Tvorcovia projektu:
Michal HAMAR
Zuzana LAUKOVÁ
Barbora FRIMMOVÁ
Slavomíra PINTEROVÁ – VSE
Simona TATLIAK - VSE

Projekt bol nominovaný do L&D awards ako rozvojový projekt roka