O mne

Zuzana Ruppeldtová

senior lektor, špecialista rozvoja, mentor, konzultant, konzultant pre duševné zdravie a odolnosť
Zuzana Ruppeldtová, Ruppeldtová, terapia, konzultant pre duševné zdravie a odolnosť

Témy ktorým sa venujem

 • Vnímavé počúvanie a vnímavá komunikácia
 • Motivácia
 • Práca s vnútornými zdrojmi
 • Vyhorenie a prevencia pred vyhorením
 • Sebapoznanie, sebaprijatie a sebareflexia
 • Vnútorní sabotéri
 • Odolnosť
 • Asertivita
 • Podpora v osobnostnom rozvoji
 • Duševné zdravie
 • Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby

Niečo o mne

Som človek, ktorý vie počúvať Som človek, ktorý vie vytvoriť a držať bezpečený priestor ľuďom na ich ceste k spokojnejšiemu životu Som človek, ktorý verí v uzdravujúci potenciál ľudí Som človek, ktorý vie sprievádzať ľudí s rešpektom a úctou na ich ceste k hľadaniu samého seba Som človek, ktorý si hlboko váži ľudskosť, autentickosť a kreativitu.

Niečo pracovné

Ako terapeut vo svojej práci využívam koncentratívno pohybovú terapiu (KPT), ktorá je hlbinne orientovanou psychoterapeutickou metódou. Je to metóda, kde sa okrem rozhovoru venuje intenzívna pozornosť emocionálnemu a telesnému prežívaniu. Môj spôsob práce je obohatený aj vlastnými skúsenosťami s businessovým prostredím a vyhorením vďaka rokom stráveným v korporátnom prostredí. Ako lektorka tvorím a realizujem workshopy, tréningy a vzdelávacie programy orientované na prax a užitočnosť pre účastníka, jednotlivca a tím, v ktorom pôsobí. Mám skúsenosti s vytváraním a nastavovaním na mieru šitého krátkodobého ako aj dlhodobého rozvoja, ktorý osloví hĺbku témy a úžitok s dôrazom na zážitok.

Niečo súkromné

Koncert pre mňa začína ladením nástrojov. Fascinuje ma to už od detstva. Mám rada krásno, ktoré prináša umenie do života vo všetkých formách rovnako ako príroda. Milujem humor, ktorý ľudí zbližuje a robí aj ťažké veci v živote ľahšími.

Certifikáty a osvedčenia:

Dlhodobý výcvikový proces (2008 – 2018) – ( Slovenská spoločnosť pre koncentratívno pohybovú terapiu - Koncentratívno pohybová terapia )| LEKTOR | LÍDER AKO KOUČ – prebieha
Zuzana Ruppeldtová, Ruppeldtová, terapia, terapeut

Pracovné skúsenosti z prostredia korporátu ako interný zamestnanec

Lektorské skúsenosti z prostredia retailu, manažmentu, vzdelávania ako externý expert, lektor, facilitátor

3000 + ÚČASTNÍKOV WORKSHOPOV
100 + Projektov
80 + Počet rokov praxe našich lektorov v korporátnom prostredí
25 + Metódy a prístupy z ktorých vytvárame naše know.how

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Spokojní zákazníci