O mne

Katarína Knežová

senior lektor, konzultant, individuálny kouč, kariérny poradca
Katarína Knežová kariérny poradca

Témy ktorým sa venujem

  • oblasť komunikačných a predajných zručností
  • leadership
  • MENTORING A SHADOWING
  • KARIÉRNE PORADENSTVO
  • REFLEXIA A SPäTNÁ VäZBA
  • TIME MANAGEMENT A EFEKTIVITA
  • TVORBA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV A STRATÉGIÍ VZDELÁVANIA
  • TVORBA A REALIZÁCIA TEAMBUILDINGOVÝCH PROGRAMOV NA MIERU...

Kto som

Som sama sebou. Aj keď to tak vždy nebolo, teraz robím to čo ma baví, čo je mojím koníčkom, čo chcem, čo je mojím snov, čo ma napĺňa. Život je cesta. Kľukatá, krásna, inšpiratívna, ide hore aj dole, je plná prekvapení a výziev. Na tej ceste nie som sama, mám svoju milujúcu rodinu, inšpirujúcich kolegov a skvelých priateľov.

Niečo pracovné

Mojou najlepšou školou je prax a práca, ktorú robím. Najviac pracovných skúsenosti mám z korporátnych spoločností z oblasti bankovníctva a energetiky. Viedla som rôzne tímy: predajcov, manažérov, špecialistov, vzdelávačov. Zodpovedala som za plnenie obchodných a kvalitatívnych cieľov. Ich naplnenie by nebolo možné bez tímov a ľudí ktorých som podporovala v ich výkonoch, v zlepšovaní ich zručností a zvyšovaní ich kompetencií. Pri každodennej práci s ľuďmi som pochopila, že každý z nás je výnimočný, má v sebe potenciál a vie rásť. Naučila som sa pri tom byť trpezlivá, zrozumiteľná a inšpiratívna. Som veľký fanúšik sebarozvoja a celoživotného vzdelávania. A tak si svoje nadobudnuté skúsenosti z praxe si neustále rozširujem a dopĺňam. Aktuálne pracujem na projektoch v oblasti kariérového poradenstva, rozvoja životných zručností, individuálneho poradenstva a firemného rozvoja (predajné zručnosti, leadership).

Niečo súkromné

Vyrastala som v Poprade s výhľadom z okna na panorámu Vysokých Tatier. Kopce, lesy a hory sú miestom kde rada relaxujem a dopĺňam energiu. Momentálne žijem so svojou rodinou v Košiciach. Užívam si tu atmosféru mesta, kultúru a históriu. Rada cestujem a spoznávam nové mieste a ľudí. Moje cesty vedú po Slovensku a aj mimo neho. Veľmi rada čítam a počúvam hudbu (neviem to robiť naraz). Neustále som pohybe a niečo robím.

Katarína Knežová, kouč, kariérny poradca

Certifikáty a osvedčenia:

Metóda Getting Things Done® (GTD®) (time management a efektivita) | THE ROCKET MODEL™ (vedenie tímu a leadership) | METODIKA ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY, HRA A DALŠÍ PROGRAMOVÉ PROSTŘEDKY ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGICE, REFLEXE A PRÁCE SE SKUPINOU V ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGICE, TVORBA KURZU A DRAMATURGIE V ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY (tvorba vzdelávacích program a vzdelávania, lektorské zručnosti, reflexia)| SCRUM MASTER tréning SCRUM| Kariérny poradca (kariérové poradenstvo, rozvoj životných zručností)| KOUČ cesty ku koučovaniu Koučovací rozhovor. (sebarozvoj, koučing) | Silný rečník (komunikačné zručnosti, prezentovanie) | Agilné riadenie v praxi (projektové riadenie, Agilný prístup) | Facilitátor Silné stránky využitie v prospech seba a tímu (lektorské zručnosti, sebarozvoj)| Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, (sebarozvoj, koučing, stratégie vzdelávania) | Excelentný manažér I. | Excelentný manažér II. (vedenie tímu a leadership) | Riešenie konfliktov Riadenie a vedenie ľudí, Hodnotiaci rozhovor, Koučing, Riadenie a realizácia zmeny, (leadership, spätná väzba, koučing)| DALET Olomouc - kids skills |
Katarína Knežová, kouč, kariérny poradca

Pracovné skúsenosti z prostredia korporátu ako interný zamestnanec

Skúsenosti vďaka rôznym pozíciám ako: tréner, lektor, kouč, riaditeľ pobočky, regionálny riaditeľ, koordinátor vzdelávania a podobne.
Lektorské skúsenosti z prostredia retailu, manažmentu, vzdelávania ako externý expert, lektor, facilitátor

3000 + ÚČASTNÍKOV WORKSHOPOV
100 + Projektov
80 + Počet rokov praxe našich lektorov v korporátnom prostredí
25 + Metódy a prístupy z ktorých vytvárame naše know.how

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Spokojní zákazníci