Mudorvačky od vzdelávačky

Druhé číslo časopisu sme sa rozhodli venovať téme DLHODOBÉ VZDELÁVANIE..

Prečo? Pretože práve dlhodobé vzdelávanie má najväčší dopad v odbornom aj osobnostnom raste ľudí. A ako hovorí klasik.....

„Vzdelanie je najsilnejšia zbraň, ktorú môžeme použiť na zmenu sveta.“ — Nelson Mandela

Redaktori čísla September / Október 2023:

  • Mgr. Zuzana Ruppeldtová
  • Ing. Katarína Knežová
  • Mgr. Michal Hamar, MBA., PCC.

Vydavateľ:
© GROW-UP Slovakia, s.r.o., Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava, IČO: 51248123, IC DPH: SK 2120653381

ISSN:
čakáme na pridelenie od univerzitnej knižnice