Mudorvačky od vzdelávačky

Prvé číslo časopisu sme sa rozhodli venovať téme TEAMBUILDING.

Prečo? Pretože cítiť sa dobre v tíme, byť videný, rešpektovaný, vnímaný a prijímaný, podporuje spoluprácu, dobré vzťahy na pracovisku. Zároveň je to priestor, ktorý nesie v sebe potenciál pôsobiť pozitívne a preventívne na duševné zdravie a odolnosť ľudí.


Redaktori čísla Júl / August 2023:

  • Mgr. Zuzana Ruppeldtová
  • Ing. Katarína Knežová
  • Mgr. Michal Hamar, MBA., PCC.

Vydavateľ:
© GROW-UP Slovakia, s.r.o., Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava, IČO: 51248123, IC DPH: SK 2120653381

ISSN:2989-3526